معماری چین نیز همانند سایر هنرهای آن از تنوع فراوانی برخوردار است، هر چند آثار معماری آنـــان گاه به علت استفاده از مصالح کم دوام از بین رفته‌اند، ولی آنچه از این آثار باقی‌مانده، گویای این حقیقت است که آثار چین در حد معماری‌های مصر است.

به طور کلی معماری چین شامل معابد پاگودا، قصر، دیوار بزرگ چین، خانه و دیرها، آرامگاه‌ها و معابد صخره‌ای است.

از آثار برجسته و شاخص هنر معماری چین پاگوداست. این بناهای چتری شکل، چند طبقه‌اند که تعداد طبقات آنها فرد است چون عدد زوج در نزد چینی‌ها نحس است.

معابد پاگودا از درون دارای پله‌های مارپیچی و گردان است. هر چتر به ایوان گردی ختم می‌شود که ماموران حکومتی در این ایوان‌ها مسائل مملکتی را بررسی می‌کردند، دومین کارکرد این بناها جهت دعا و نیایش بوده و سوم پیشگویان چین در آن بخش طالع بینی می‌کردند و از طرفی جهت وزش باد را مشخص می‌نمودند.

پاگودا نوعی از ساختمان سازی و معماری بودایی است که به نماد کشور چین تبدیل شده‌است، این بناها که بیشتر در روستاها برافراشته شده‌اند و جزء طبیعی آن نقاط به نظر می‌رسند، از استوپای هندی تقلید شده‌اند، با این تفاوت که چینی‌ها به جـــای نقشه گرد، نقشه چهار، شش یا هشت ضلعی را ترجیح می‌دادند و طبقات را تا ارتفاع حداکثر ۹۰متر روی یکدیگر می‌انباشتند.

تصاویر معابد پاگودای زیر مربوط به شمال غرب چین می‌شود.

 

 

 

 

 

ارسال یک دیدگاه