یا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که قطرات اشک انسان زیر میکروسکوپ چه شکلی دارند؟ آیا قطرات اشک ناشی از احساس و آشفتگی های روحی شبیه قطرات اشکی هستند که در هنگام خُرد کردن پیاز از چشم هایمان سرازیر می شوند؟!قطرات اشک

قطرات اشک

برای پاسخ دادن به این سؤال در ابتدا باید با انواع اشک هایی که از چشم انسان جاری می شود آشنا شویم.

قطرات اشک

آیا می دانستید که هیچ دو قطره اشک در انسان شبیه هم نیست

به طور کلی اشک ها به سه دسته تقسیم میشوند:

اشک های پایه (basal tears): این اشک ها باعث لغزنده شدن چشم و مرطوب بودن آن می شوند و مانع از خشک شدن چشم ها شده و از عوامل خارجی مثل گرد و غبار محفوظ می دارند. اشک های پایه، لایه ی سطح چشم ها را در برابر هر گونه عامل بیرونی نگهداری و مراقبت می کنند.
اشک های رِفلکس (reflex tears):وقتی چشم ها در برابر عامل خارجی تحریک شود، اشک های رفلکس به طور غیرارادی آزاد می شوند، مانند زمانی که در حال پوست کندن پیاز و خرد کردن آن هستیم.

اشک های احساسی یا گریه (emotional tears/ crying):این اشک ها وقتی سراغمان می آیند که احساساتی شده باشیم، خشم، ناراحتی و اندوه، شادی، ترس، شوخ طبعی و … باعث این نوع از قطرات اشک هستند.

قطرات اشک

آیا می دانستید که هیچ دو قطره اشک در انسان شبیه هم نیست

شکل قطرات اشک وقتی که در حال تماشای یک فیلم غمگین هستیم با شکل آنها وقتی که فلفل تند مسبب آن است فرق دارد، زیرا مواد تشکیل دهنده ی قطرات اشک در حالت های مختلف با هم متفاوت هستند. برای مثال اشک های احساسی حاوی هورمون ها و پروتئین های بیشتری هستند، هورمون پرولاکتین، هورمون رشد، آندروفین و فلز منگنز و آدرنوکورتیکوتروپین …از جمله ی آنها می باشند و در مقابل اشک های رفلکس آبکی تر بوده و لیزوزویم و ایمنوگلوبولین بیشتری دارند.

همین تفاوت در ایجاد، مواد تشکیل دهنده، حرارت و درصد رطوبت اشک ها، یک هنرمند هلندی به نام موریس میکرز را بر آن داشت تا دانه های اشک را پیش از تبدیل شدن به قطره زیر برش های میکروسکوپی ببرد و عکس های زیر را که تفاوت بین انواع اشک را نشان می دهد بگیرد.

 

شگفتی دانه های اشک در زیر میکروسکوپ:

۱. اشک های ناشی از خوردن فلفل تند قرمز.
قطرات اشک

آیا می دانستید که هیچ دو قطره اشک در انسان شبیه هم نیست

۲. در هنگام خرد کردن و پوست کندن پیاز سفید.
قطرات اشک

آیا می دانستید که هیچ دو قطره اشک در انسان شبیه هم نیست

۳. در هنگام نگاه کردن مستقیم به پنکه.
قطرات اشک

آیا می دانستید که هیچ دو قطره اشک در انسان شبیه هم نیست

۴. اشک هایی که در هنگام احساساتی شدن از چشم جاری میشود.
قطرات اشک

آیا می دانستید که هیچ دو قطره اشک در انسان شبیه هم نیست

 

۵. اشک های احساسی هم با هم فرق دارند، عکس سمت چپ اشک خوشحالی و اشک سمت راست اشک ناراحتی است که شکل آنها با هم فرق دارد.
قطرات اشک

آیا می دانستید که هیچ دو قطره اشک در انسان شبیه هم نیست

ارسال یک دیدگاه