حادثه ممکن هست در هر زمانی رخ دهد و اینکه ما آماده مقابله با این حوادث باشیم بسیار مهم هست مثل حوادثی که منجر به قطع عضو می‌شوند.

 

اقدامات نخست هنگام قطع شدن ناگهانی انگشت دست

قطع شدن ناگهانی انگشت دست حادثه اي هست که امکان دارد حین کار در آشپزخانه و یا بهره گیری از چاقوی تیز برای هر شخصی رخ دهد اما تصویر العمل به موقع و مناسب در این شرایط تنها چیزی هست که مانع از دست دادن انگشت می‌شود.

 

نباید به علت ترس و وحشت خوشکتان بزند و نتوانید کاری راکه درست هست انجام دهید برای این مواقع بایستی از گذشته نکاتی را مرتبط با کمک هاي نخست بیاموزید . در این بخش توضیحاتی که یکی از پرستاران مرکز پرستاری لندن در گفتگو با دیلی میل داشته هست را خواهید خواند که متناسب با آن شرایط هست.

فوریت های پزشکی لازم هنگام قطع انگشت

آموزش هاي پرستار بیمارستان لندن برای مواقع قطع ناگهانی انگشت دست

 

“اما هامت” میگوید:مصدومیت و زخم ها را می‌توان با یک حرکت و تفکر سریع بهتر درمان کرد.وقتی انگشت خود را با چاقویی تیز به شدت بریدید چه باید بکنید:اگر انگشتی بریده و دیگری قطع شد شما بایستی به انگشت قطع شده دقت کنید چرا که اولیت با شدت جراحت اکثر هست.

 

در این اوضاع ابتدا در حالت نشسته باشید ، انگشت قطع شده را با پارچه اي تمیز روی انگشت در محل بریده شده قرار دهید و فشار مستقیمی به ان وارد کنید.به هیچ عنوان دست آسیب دیده را پایین نگیرید چرا که این اوضاع فشار سنگینی به قلب وارد خواهد کرد.

 

اگر بریدگی انگشت موجب قطع شدن کامل بخشی از انگشت شد باید چه کنید؟

 

انگشت قطه شده را بدون با دقت بردارید و بدون آنکه آن را بشویید داخل کیسه اي پر از یخ قرار دهید تا به نزدیک ترین بیمارستان برسید.

 

اگر انگشت بریدگی نداشت ولی کبود شد چه کنیم؟

 

در این شرایط برترین کار این هست که انگشت کبود شده را به مدت دقیقه زیر آب سرد جاری نگاه دارید بعد از ان انگشت را با کیسه ي یخ بپوشانید و به سرعت به مرکز درمانی مراجعه کنید.

 

نکته:

اجازه ندهید یخ ها در این شرایط به طور مستقیم با محل بریدگی برخورد داشته باشند چرا که سوختگی ناشی از سردی یخ در آن ایجاد میشود و مشکل ساز خواهد شد.اگر چنین اتفاقی برایتان رخ داد برترین وسیله برای رفتن به بیمارستان آمبولانس هست پس گذشته از هرکاری با نیروهای امداد تمام بگیرید.

 

ارسال یک دیدگاه