به گزارش گروه ترجمه زیرنویس، دختری ۱۲ ساله در مصر به خاطر ختنه جانش را از دست داد.

بنا به گزارش رسانه های خارجی، قربانی در جنوب مصر هنگام ختنه شدن به کام مرگ فرو رفت که طبق بیانیه دستگاه قضایی مصر، بعد از مرگ این دختر در استان اسیوط، دادستان کل دستور بازداشت والدین و دکتری که اقدام به این کار کرده بود را صادر کرد.

گفتنی است که در مصر با هدف کاهش میل جنسی زنان این اقدام انجام شده که از اواسط دهه ۱۹۹۰ آغاز و منجر به تصویب قانونی علیه آن در سال ۲۰۰۸ در پارلمان شد که گفتنی است در دولت مصر در سال ۲۰۱۵ نشان داد که ۸۷ درصد از زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله این کشور ختنه شدند. .
.