مجازات کشف حجاب سلبریتی‌چیست+سند و مبلغ جریمه
مجازات کشف حجاب سلبریتی‌چیست+سند و مبلغ جریمه

جریمه کشف حجاب سلبریتی‌ها
مرتبه اول نقض قانون حجاب: بازه جزای نقدی درجه دو از ۱۵۰ تا ۲۸۰ میلیون تومان است

خانواده‌، کانون‌ اصلی‌ رشد انسان‌ است و هر رفتاری مروج برهنگی‌، بدپوششی‌ و اعمال‌ خلاف‌ عفت‌ عمومی‌ باشد، در نهایت منجر به‌ برهم‌ زدن‌ آرامش‌ خانواده‌، گسترش‌ طلاق‌ و آسیب‌های اجتماعی‌ می‌شود. بر همین اساس لایحه حمایت از حریم خانواده تنظیم شده است.

 متن لایحه حمایت از حریم خانواده در ۷۰ ماده‌ تنظیم شده است. (کشف حجاب سلبریتی‌ها, لایحه حمایت از حریم خانواده)

فصل پنجم لایحه ماده ۴۳ مربوط به افراد شهیر در میان توده است. در این ماده تصریح شده است: هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی، مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، «علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر درخصوص جرم ارتکابی»، «به جزای نقدی درجه ۲ یا ده درصد (۱۰%) از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت شش ماه تا پنج سال و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابق ِ ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات،تخفیفات و معافیت‌های اعطایی» و در مراتب بعدی «جزای نقدی درجه یک یا ده درصد (۱۰%) از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت پنج تا پانزده سال و ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابق ِ ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات،تخفیفات و معافیت‌های‌ اعطایی محکوم می‌شود.»
کشف حجاب سلبریتی‌ها, لایحه حمایت از حریم خانواده
ماده ۴۳ مربوط به نقض قانون حجاب توسط افراد شهیر است

تبدیل کودکان خیابان به طعمه باندها و مافیاهای اقتصادی
بیشتر بخوانید

جریمه کشف حجاب سلبریتی/بلاگر یا افراد شهیر چیست؟

مرتبه اول نقض قانون حجاب: بازه جزای نقدی درجه دو از ۱۵۰ تا ۲۸۰ میلیون تومان است. اگر ۱۰ درصد ثروت این سلبریتی یا بلاگر از بازه عددی مذکور بیشتر باشد، آن سلبریتی باید ۱۰% ثروت خود را به عنوان جریمه پرداخت کند.

به عنوان نمونه؛ اگر ثروت سلبریتی یا بلاگر قانون شکن معادل ۵۰ میلیارد تومان باشد، مبلغ جریمه این فرد خاطی ۵ میلیارد تومان خواهد شد. سلبریتی قانون شکن مضاف بر جریمه نقدی مذکور به موارد زیر محکوم می‌شود:

  • محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت شش ماه تا پنج سال
  • ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال (به تشخیص قاضی)
  • ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال
  • حذف محتواهای سابق ِ ناقض قانون
  • لغو کلیه امتیازات،تخفیفات و معافیت‌های اعطایی

 

تکرار قانون شکنی توسط سلبریتی یا بلاگر: بازه جزای نقدی درجه یک بیش از ۲۸۰ میلیون تومان ذکر شده است. اگر ۱۰ درصد ثروت این سلبریتی یا بلاگر از بازه عددی مذکور بیشتر باشد، آن سلبریتی باید ۱۰% ثروت خود را به عنوان جریمه پرداخت کند. سلبریتی قانون شکن مضاف بر این جریمه نقدی، به موارد زیر محکوم می‌شود:

  • محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت ۵ تا ۱۵ سال
  • ممنوعیت خروج از کشور به مدت ۲ سال
  • ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از ۶ ماه تا ۲ سال
  • حذف محتواهای سابق ِ ناقض قانون
  • لغو کلیه امتیازات،تخفیفات و معافیت‌های‌ اعطایی
عذرخواهی پیجر مرد فرودگاه امام خمینی به خاطر کلیپ تقلید صدای زنانه + ویدئو
بیشتر بخوانید

 

کشف حجاب سلبریتی‌ها, لایحه حمایت از حریم خانواده
تبصره ۱ و ۲ ماده ۴۳ لایحه حمایت از حریم خانواده

موارد مذکور مرتبط با سلبریتی خاطی بود. پس از اعمال جرایم فوق موارد زیر نیز انجام خواهد شد: اول؛ صداوسیما حق ندارد با سلبریتی قانون شکن تا پایان مدت محرومیت قرارداد منعقد و یا از او دعوت کند. دوم؛ اگر فرد خاطی در جریان دادرسی و محکومیت، قراداد حضور در پروژه‌ صوتی و تصویری نظیر سریال نمایش خانگی یا فیلم سینمایی منعقد کند و از طرفی، نقش فرد در پروژه قابل اصلاح نباشد، پخش و تولید پروژه ظرف یک هفته متوقف خواهدشد.

منبع:فارس

به این نوشته از ۶ چند امتیاز می دهید؟