آماده‌باش ۴۵ هزار نیروی امنیتی در روز افتتاحیه المپیک پاریس
آماده‌باش ۴۵ هزار نیروی امنیتی در روز افتتاحیه المپیک پاریس

به گزارش زیرنویس، پایتخت فرانسه برای یکی از بزرگترین چالش‌های امنیتی در تاریخ خود آماده می‌شود. انتظار می‌رود ۶۰۰ هزار نفر در مراسم افتتاحیه در رود سن شرکت کنند و به طور متوسط ​​روزانه ۴۰ هزار نیروی امنیتی در حال انجام وظیفه خواهند بود. کمیته بین‌المللی المپیک(IOC) نیز به برنامه‌های موجود اعتماد کامل دارد. امنیت […]

به گزارش زیرنویس، پایتخت فرانسه برای یکی از بزرگترین چالش‌های امنیتی در تاریخ خود آماده می‌شود. انتظار می‌رود ۶۰۰ هزار نفر در مراسم افتتاحیه در رود سن شرکت کنند و به طور متوسط ​​روزانه ۴۰ هزار نیروی امنیتی در حال انجام وظیفه خواهند بود. کمیته بین‌المللی المپیک(IOC) نیز به برنامه‌های موجود اعتماد کامل دارد.

امنیت همیشه اولویت اصلی کمیته برگزاری بازی‌های المپیک پاریس است. خطر و وضعیت هشدار جهانی کنونی به ویژه در فرانسه، نیاز به اقدامات احتیاطی را بیشتر کرده است. پنج‌شنبه گذشته، کریستف دوبی مدیر اجرایی IOC و مارک آدامز سخنگوی کمیته بین‌المللی المپیک، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفتند: ما اطمینان زیادی داریم که مقامات فرانسوی این بازی‌ها را ایمن خواهند کرد.

برگزاری ۱۶ روز مسابقه مستلزم هوشیاری و حفاظت از مکان‌های متعدد است اما مهمترین چالش بدون شک مراسم افتتاحیه است که برای اولین بار در تاریخ المپیک در فضای باز و در رودخانه سن برگزار می‌شود. امنیت با این واقعیت که ورزشکاران با بیش از ۱۵۰ قایق در رودخانه سفر خواهند کرد، پیچیده خواهد شد.

براساس اعلام مقامات برگزاری ۴۵ هزار نیروی امنیتی در روز افتتاحیه و ۳۵ هزار نیروی امنیتی در طول مسابقات به طور شبانه‌روز بسیج می‌شوند.

پایان پیام/

منبع: فارس