انسیه خزعلی معاون رئیس‌جمهور درباره حواشی دف‌نوازان مراسم جام ملت‌های آسیا در قطر، گفت: من توئیت زدم و عرض کردم آنها معرف زن ایرانی نیستند. زنان ایرانی با علم، کارآفرینی و مدال‌آوری در صحنه‌های مختلف شناخته می‌شوند.  انسیه خزعلی معاون رئیس‌جمهور درباره حواشی دف‌نوازان مراسم جام ملت‌های آسیا در قطر، گفت: من توئیت زدم و […]

 انسیه خزعلی معاون رئیس‌جمهور درباره حواشی دف‌نوازان مراسم جام ملت‌های آسیا در قطر، گفت: من توئیت زدم و عرض کردم آنها معرف زن ایرانی نیستند. زنان ایرانی با علم، کارآفرینی و مدال‌آوری در صحنه‌های مختلف شناخته می‌شوند.

 انسیه خزعلی معاون رئیس‌جمهور درباره حواشی دف‌نوازان مراسم جام ملت‌های آسیا در قطر، گفت: من توئیت زدم و عرض کردم آنها معرف زن ایرانی نیستند. زنان ایرانی با علم، کارآفرینی و مدال‌آوری در صحنه‌های مختلف شناخته می‌شوند.

آزاده مختاری خبرنگار در این خصوص نوشت: شنیدن این سخنان از زبان معاونت زنان ریاست جمهوری خیلی غریب و عجیب است!

اینکه زنان ایران با علم و کارآفرینی و مدال آوری در جهان معرفی می‌شوند درست اما هنر دف‌نوازی چه ایرادی دارد؟ 

حاشیه جدید برای دف‌نوازی چند زن ایرانی در قطر

برترین ها

+