میزان مستمری بازنشستگی مسئولان را اعلام کنید
میزان مستمری بازنشستگی مسئولان را اعلام کنید

یک بازنشسته تامین اجتماعی گفت: پس از 30 سال خدمت، 2 سال پیش بازنشسته شدم و مستمری‌ام از سازمان تأمین اجتماعی فقط حدود 10 میلیون تومان است، حال آن که مستمری بازنشستگان در برخی سازمان‌ها به 20 میلیون تومان هم می‌رسد که دلیل این همه تفاوت حقوق بازنشستگان چیست و آیا مسئولان هم می‌توانند با […]

- میزان مستمری بازنشستگی مسئولان را اعلام کنید

یک بازنشسته تامین اجتماعی گفت: پس از 30 سال خدمت، 2 سال پیش بازنشسته شدم و مستمری‌ام از سازمان تأمین اجتماعی فقط حدود 10 میلیون تومان است، حال آن که مستمری بازنشستگان در برخی سازمان‌ها به 20 میلیون تومان هم می‌رسد که دلیل این همه تفاوت حقوق بازنشستگان چیست و آیا مسئولان هم می‌توانند با 10 میلیون تومان مستمری ماهانه زندگی کنند؟ دولت و نمایندگان مجلس حقوق‌های بازنشستگان را باید به اندازه‌ای افزایش دهند که خود و خانواده‌هایشان دغدغه امرار معاش را نداشته باشند.

منبع: اطلاعات انلاین