جزئیات لایحه دو فوریتی دولت برای تعیین تکلیف مازاد درآمد نفتی در بودجه ۱۴۰۲
جزئیات لایحه دو فوریتی دولت برای تعیین تکلیف مازاد درآمد نفتی در بودجه ۱۴۰۲

بر اساس اعلام وزارت نفت میزان صادرات از ۱.۴ میلیون بشکه عبور کرده است لذا می خواهیم مازاد ظرفیت تولید نفت را صادر کرده و منابع آن را صرف تکمیل زیرساخت ها و همچنین بازپرداخت بخشی از بدهی های دولت به صندوق تأمین اجتماعی کنیم تا از ظرفیت صادرات نفت در شرایط تحریمی حداکثر استفاده را ببریم.

فهرست اخبار زیرنویس

 رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش میزان صادرات نفت در شرایط تحریمی خبر داد و خواستار اختصاص این درآمدها به توسعه زیرساخت ها و تقویت صندوق تأمین اجتماعی شد.

 داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست علنی امروز یکشنبه ۲۲ مرداد مجلس شورای اسلامی در دفاع از لایحه دو فوریتی اصلاح بودجه ۱۴۰۲، اظهار کرد: این لایحه اصلاحیه کوتاهی است که ناظر به برخی ایرادات اجرایی کوچک قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور است تا بتوانیم قانون را سریع و کامل اجرا کنیم.

وی افزود: این لایحه به روان شدن اجرای قانون بودجه امسال کمک می کند. اگر این لایحه امروز تصویب شود بهتر از فرداست؛ چون ما با قانون بودجه زندگی می کنیم خصوصا در بخش های سلامت، آموزش، بازنشستگان، و توسعه زیرساخت ها.

معاون رئیس جمهور گفت: یکی از پیشنهادهای این لایحه در خصوص فروش نفت است در قانون موجود مجلس، دولت را مکلف کرد روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت صادر کند اما تاکنون بر اساس اعلام وزارت نفت میزان صادرات از ۱.۴ میلیون بشکه عبور کرده است لذا می خواهیم مازاد ظرفیت تولید نفت را صادر کرده و منابع آن را صرف تکمیل زیرساخت ها و همچنین بازپرداخت بخشی از بدهی های دولت به صندوق تأمین اجتماعی کنیم تا از ظرفیت صادرات نفت در شرایط تحریمی حداکثر استفاده را ببریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: مورد دیگری که در این لایحه دو فوریتی اصلاحاتی است که نیاز است در جداول ۷، ۸ و ۹ قانون بودجه اجرا شود در این جداول، برخی ردیف بودجه دستگاه ها، نشان دار شده و تنها به یک دستگاه اختصاص یافته است این مورد در کمیسیون تلفیق بودجه امسال در لایحه اعمال شده بود؛ در حالی که این ردیف بودجه ها بعضا به ۳ یا ۴ دستگاه اختصاص دارد لذا درخواست می کنم این ردیف بودجه ها اصلاح شود.

منظور بیان کرد: مورد دیگر پیشنهاد اصلاح مالیات اعضای هیأت علمی و قضات است؛ در قانون فعلی بودجه مالیات اساتید دانشگاه ها و قضات پلکانی شده است که سبب نارضایتی در میان اعضای هیأت علمی شده و برخی از آنها ترجیح می دهند ترک خدمت کنند. لذا از نمایندگان می خواهم به دو فوریت آن رأی دهند.

در پایان نمایندگان با بررسی دو فریتی این لایحه مخالفت کردند.

بیشتر بخوانید
فرار رو به جلوی مجلس از مصوبه دولت

متن کلی لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به شرح زیر است:

ماده ۱ – متن زیر به عنوان جزء (۳) به بند (ی) تبصره (۱) الحاق می‌شود:

«۳- دولت مجاز است از طریق شرکت ملی نفت ایران و با معرفی سازمان برنامه و بودجه کشور بابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات قطعی خود، تأمین کسری اعتبارات موضوع این قانون، خرید هواپیما و بالگرد و اجرای طرح‌های زیربنایی از جمله توسعه نیروگاه‌های اتمی نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی بر اساس قیمت روز صادراتی به اشخاص حقوقی دارای صلاحیت معرفی شده، با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران در سقف پانزده میلیارد (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۱۵) یورو اقدام نماید. تأیید صلاحیت فنی، حرفه‌ای و مالی اشخاص معرفی-شده توسط رییس دستگاه اجرایی مربوط، صرفاً توسط وزارت نفت انجام می‌شود.»

ماده ۲ – در بند (ک) تبصره (۱)، عبارت «با احتساب هر تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به مبلغ هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۷۵) ریال» به عبارت «به قیمت روز در بورس کالا» اصلاح می‌شود.

ماده ۳- متن زیر به عنوان بند (ش) به تبصره (۱) الحاق می شود:

«ش- به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) اجازه داده می شود با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه های حمل، بیمه، تخلیه و بارگیری محموله های صادرات نفت خام و میعانات گازی را در سقف یک درصد (۱%) از محل سرجمع درآمدهای صادراتی مربوط پرداخت نماید.»

ماده ۴‌- متن زیر به عنوان تبصره به جزء (۷) بند (د) تبصره (۲) الحاق می شود:

«تبصره‌- درخصوص شرکت های دولتی سودده که دارای زیان انباشته می باشند، پرداخت سود با رعایت مفاد مواد (۲۳۹) و (۲۴۰) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴‌/۱۲‌/۱۳۴۷، اجرا می شود.»

ماده ۵‌- بند (س) تبصره (۲) حذف می شود.

ماده ۶- در بند (ی) تبصره (۵) عبارت «به ردیف درآمدی شماره (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) این قانون واریز» حذف می‌شود و متناسباً اعتبار ردیف (۷۷-۵۳۰۰۰۰) به «سیصد هزار میلیارد (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۳۰۰) ریال» تغییر می‌کند.

ماده ۷‌- در بند (ز) تبصره (۶) ردیف درآمدی (۱۱۰۵۲۰) به (۱۶۰۱۷۷) اصلاح شده و درآمد آن عیناً به ردیف مذکور اضافه می‌شود و متناسباً عنوان ردیف (۱۶۰۱۷۷) به صورت «درآمد حاصل از وضع عوارض صادرات مواد خام و نیمه خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین موضوع بند (ز) تبصره (۶) و نیز ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» اصلاح می‌شود.

بیشتر بخوانید
مبارزه با فرار مالیاتی برنامه جدی سازمان امور مالیاتی است

ماده ۸- متن زیر به عنوان بند (غ) به تبصره (۶) الحاق می شود:

«غ‌- معافیت موضوع بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ صرفاً نسبت به محصولات جدید یا اضافه شده بابت انجام سرمایه گذاری واحدهای صنعتی و معدنی که برای آنها در طول اجرای برنامه مذکور (۱۳۹۵‌-۱۳۹۰) از سوی وزارتخانه های ذی ربط پروانه بهره برداری (اعم از اصلی، اصلاحی، متمم یا جایگزین) یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده است، جاری می باشد.»

ماده ۹- در بند (ب) تبصره (۷) عبارت «و ملزومات مصرفی پزشکی» بعد از عبارت «شیر خشک مخصوص اطفال» اضافه می‌شود.

ماده ۱۰‌- در بند (ح) تبصره (۱۱)، عبارت «دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال» به عبارت «صاحب فرزندان چهارقلو و بیشتر متولد سال ۱۴۰۰ به بعد» اصلاح می شود.

ماده ۱۱‌- جزء (۶) بند (الف) تبصره (۱۲) به شرح زیر اصلاح می شود:

«۶‌- مستمری والدین شهدا، معادل حداقل حکم حقوقی بازنشستگان خواهد بود.»

ماده ۱۲- در بند (ج) تبصره (۱۲) عبارت «اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و» حذف و متن زیر به انتهای بند مذکور اضافه می‌شود:

«مالیات حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهش و فناوری و قضات ده درصد (۱۰%) تعیین و تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم به قوت خود باقی است.»

ماده ۱۳‌- در جزء (۶) بند (الف) تبصره (۱۴)، بعد از عبارت «این بند را» عبارت «پس از واریز به حساب درآمدی سازمان امور مالیاتی کشور و برگشت آن به حساب هدفمندسازی یارانه-ها از طریق خزانه» الحاق می شود.

ماده ۱۴- متن زیر به عنوان بند (ک) به تبصره (۱۴) الحاق می شود:

«ک- وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) مجاز است کسری منابع هدفمندی یارانه ها بابت خرید تضمینی گندم، مابه التفاوت پرداختی نانوایان (طرح هوشمند یارانه آرد و نان)، مابه التفاوت نرخ ارز دارو و افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، موضوع جدول این تبصره را از محل درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی، صادرات گاز، فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان، گوگرد و سایر درآمدهای در اختیار خود تأمین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نماید.»

بیشتر بخوانید
ممنوعیت کشت برنج در حوزه کرخه

ماده ۱۵- در بند (ی) تبصره (۱۹)، عبارت «برای مصارف آن» حذف می شود.

ماده ۱۶‌- متون زیر به عنوان بندهای (ع) و (ف) به تبصره (۱۹) الحاق می شوند:

«ع‌- هرگونه پرداخت از سوی سازمان های بیمه گر پایه در اجرای طرح دارویار از محل جزء (۱‌-۱) بند (الف) تبصره (۱۴) در وجه دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی، به سقف درآمد و هزینه های اختصاصی آنها اضافه می شود.

ف‌- جابه جایی اعتبار از ستون اعتبارات هزینه ای اختصاصی به ستون تملک دارایی های سرمایه ای اختصاصی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است.»

ماده ۱۷‌- در بند (۱۱) تغییرات متفرقه قانون، عبارت «قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در ردیف (۱۵۶۰۰۰)» به عبارت «دستگاه های اجرایی ذی ربط» اصلاح می شود.

ماده ۱۸‌- اعتبارات معاونت روستایی و مناطق محروم کشور از جدول (۹) ردیف های متفرقه به جدول (۷) دستگاه های اجرایی ذیل نهاد ریاست جمهوری انتقال می یابد.

ماده ۱۹‌- عبارت «نرخ تبدیل ارز حاصل از فروش نفت نیروهای مسلح با نرخ ارز صادراتی کالای دوم محاسبه می‌گردد» در توضیحات ذیل جدول شماره (۲۱) حذف می‌شود.

ماده ۲۰- در ردیف شماره (۱۲۰-۷۳۰۰۰۰) طبقه‌بندی اعتبارات از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به هزینه‌ای تغییر می‌کند و در توضیحات آن عبارت زیر الحاق می‌شود:

«وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتبارات موضوع این ردیف و اعتبارات بند (س) تبصره (۷) را در قالب انواع روش‌های حمایتی در اختیار اپراتورهای مورد تأیید خود قرار می‌دهد تا صرف توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور شود.»

منبع :خبر گزاری جمهوری اسلامی

عفاف و حجاب در ساحل مازندران به گِل نشست ۰۶ مهر ۱۴۰۲

اینجا دین هم درخطر استعفاف و حجاب در ساحل مازندران به گِل نشست

مشاورین املاکی که مشتریان خود را نقره‌داغ می‌کنند ۱۲ شهریور ۱۴۰۲

نقدی بر رشد قارچ‌گونه مشاورین املاکمشاورین املاکی که مشتریان خود را نقره‌داغ می‌کنند

آهنگ دافی روح و روان کودکان را نشانه گرفته است ۰۸ شهریور ۱۴۰۲

پیرامون کمپین تبلیغاتی دافیآهنگ دافی روح و روان کودکان را نشانه گرفته است

جاده‌هایی که کولبران را به بهشت خواهد برد ۰۸ مهر ۱۴۰۲

جاده مخصوص کولبرهاجاده‌هایی که کولبران را به بهشت خواهد برد

رسانه و رسالت خبرنگاری فراموش شده ۰۸ مهر ۱۴۰۲

به بهانه رسانه‌ای شدن خودکشی پسر بیرانوندرسانه و رسالت خبرنگاری فراموش شده

به این نوشته از ۶ چند امتیاز می دهید؟