پایگاه خانواده ثبت‌احوال، احراز هویت ایرانیان در دستگاه‌های اجرایی را تسهیل می‌کند
پایگاه خانواده ثبت‌احوال، احراز هویت ایرانیان در دستگاه‌های اجرایی را تسهیل می‌کند

معاون فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور در تشریح درختواره خانوار و شجره نامه ایرانیان در پایگاه خانواده سازمان ثبت احوال کشور، گفت: پایگاه خانواده ثبت احوال شناسایی و احراز هویت ایرانیان را در دستگاه‌های اجرایی تسهیل می‌کند.

معاون سازمان ثبت احوال کشور:

افشار خاکباز   با اشاره به ایجاد پایگاه خانواده گفت: ایجاد پایگاه اطلاعات خانواده به منظور پوشش روابط سببی و نسبی یکی از مهم ترین نیازهای کشور در جهت ارائه خدمات کارآمد است که در سال ۱۴۰۱ به عنوان یکی از اقدامات ارزشمند اجرایی شد؛ در حقیقت ایجاد پایگاه سببی و نسبی و پایگاه خانواده یک افتخار بزرگ برای سازمان ثبت احوال کشور می باشد.

وی ادامه داد: اطلاعات خانواده در کنار هویت اشخاص حقیقی و خانواده (ارتباطات سببی و نسبی)، به عنوان موجودیتی جدید در سازمان ثبت احوال کشور مدیریت می‌شود.

 پایگاه خانواده ثبت احوال چیست؟

به گزارش زیرنویس، در واقع در راستای انجام یکی از تکالیف مصرح در ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک، سازمان ثبت احوال کشور ایجاد پایگاه خانواده یعنی روابط سببی و نسبی را براساس توان داخلی و استفاده از ظرفیت های موجود آغاز نموده و مبتنی بر داده‌های استخراج شده نسبت به ایجاد و ارائه سرویس پایه اطلاعات خانواده اقدام صورت گرفته است. در حال حاضر این سرویس علاوه بر سامانه سهیم در اختیار چند دستگاه اجرایی از جمله بانک مرکزی، درگاه یکپارچه خدمات دولت هوشمند (ثبت نام یارانه) و فراجا قرار گرفته است.

صحبت های جنجالی مهرداد ویس کرمی نماینده خرم آباد
بیشتر بخوانید

معاون فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرد: به طور کلی ایجاد این پایگاه یکی از اقدامات بزرگ سازمان ثبت احوال کشور می باشد که با این اقدام علاوه بر ایجاد درختواره خانوار و شجره نامه ایرانیان، شناسایی و احراز هویت ایرانیان را در دستگاه‌های اجرایی تسهیل می‌نماید و خدمات مطلوب‌تری به مراجعین ارائه می‌گردد.

خاکباز همچنین با اشاره به پایگاه اطلاعات خانوار گفت: از جمله اهداف ایجاد این پایگاه می‌توان به اجرای احکام آئین نامه اجرایی نحوه شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی، امکان تعیین بعد خانوار (تعداد اعضا)، به روزرسانی اطلاعات به صورت مکانیزه و در لحظه در حد امکان، امکان تعامل با سرویس سایر نهادها به منظور به روزسانی اطلاعات و همچنین پاسخگویی به انواع استعلامات مورد نیاز و … اشاره کرد.

وی ادامه داد: تعریف انواع خانوار به صورت رسمی مبتنی بر اقتضائات به روز کشور، ایجاد پایگاه خانوار برای اولین بار در کشور، اعمال تغییرات خانوار بر پایه مدارک مثبته قابل دفاع، ایجاد پایگاهی متمرکز جهت پاسخگویی به نیازمندی‌های اساسی سایر نهادهای حاکمیتی، فراهم آوردن بستر لازم برای مدیریت و نظارت قابل اتکا بر انواع جنبه‌های حاکم بر خانوار برای دستگاه‌های ناظر، ایجاد شفافیت در اعمال حاکمیت چه تشویقی و چه تکلیفی، انسجام زنجیره اطلاعات جمعیتی و … از جمله مزایای این پایگاه است.

پس از هتاکی به قرآن، موج اسلام‌خواهی در غرب بیشتر می‌شود
بیشتر بخوانید

منبع:ایسنا

به این نوشته از ۶ چند امتیاز می دهید؟