برای اعلام نتیجه آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی دیر نیست؟
برای اعلام نتیجه آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی دیر نیست؟

نتیجه آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی که در اردیبهشت امسال برگزار شد هنوز اعلام نشده است.

زیرنویس خبر: نتیجه آزمون استخدامی آموزگاران ابتدایی که در اردیبهشت امسال برگزار شد هنوز اعلام نشده است. با توجه به اینکه فقط دو هفته به شروع مدارس باقی مانده است؛ اول اینکه با چه سازوکار کاری این معلمان تازه وارد آماده تدریس و ورود به فضای کلاس و کیفیت آموزش می شوند؟

دوم، چگونه نیروی متخصص و کاربلد شناسایی و ارزیابی می‌گردد؟

امید است با آسیب شناسی درست و کارشناسی، برای تربیت نیروی زبده و متخصص اقدام گردد.

میانگین ۶ از ۶ - (۲ امتیاز)
شوک جدید به کنکوری‌ها
بیشتر بخوانید