دوره آموزشی تقنینی و نظارتی نمایندگان منتخب برگزار می‌شود
دوره آموزشی تقنینی و نظارتی نمایندگان منتخب برگزار می‌شود

۱۴:۵۴ – ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۴:۵۴ – ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ به روال دوره‌های گذشته مجلس شورای اسلامی دوره آموزشی تقنینی و نظارتی منتخبان دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی برای ارائه مباحث حقوقی، آیین‌نامه‌ای و پروتکلی مربوط به فرآیند‌های قانونگذاری و وظایف نمایندگی طی فردا و پس‌فردا (۱۲ و ۱۳ اردیبهشت) توسط معاونت اجرایی مجلس شورای […]