۱۱:۲۵ – ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۱:۲۵ – ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ دیوان محاسبات کشور اعلام کرد:  لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینه‌های دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی، ساماندهی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای […]