قیمت خودروی هایما ۷X محصول ایران‌خودرو بر اساس مصوبه ۶۱۴ شورای رقابت مصوب شد. پس از بررسی پیشنهاد کارگروه خودرو قیمت محاسبه شده خودروی هایما ۷X ، اعلامی توسط سازمان حمایت با اکثریت آراء حاضرین تصویب شد و بر این اساس قیمت فروش محاسباتی درب کارخانه این خودرو ۱ میلیارد و ۲۷۴ میلیون و۴۵۲ هزار […]

قیمت خودروی هایما ۷X محصول ایران‌خودرو بر اساس مصوبه ۶۱۴ شورای رقابت مصوب شد.

پس از بررسی پیشنهاد کارگروه خودرو قیمت محاسبه شده خودروی هایما ۷X ، اعلامی توسط سازمان حمایت با اکثریت آراء حاضرین تصویب شد و بر این اساس قیمت فروش محاسباتی درب کارخانه این خودرو ۱ میلیارد و ۲۷۴ میلیون و۴۵۲ هزار و ۲۹۹ تومان تعییین شده است.

۲۳۳۲۲۰

منبع: خبـرآنلاین

به این نوشته از ۶ چند امتیاز می دهید؟