عکسی از آیه نصب شده در محل سخنرانی رهبر انقلاب منتشر شد. عکسی از آیه نصب شده در محل سخنرانی رهبر انقلاب در دیدار صبح امروز اعضای کنگره بزرگداشت شهدای استان لرستان منتشر شد. خبرآنلاین + نوشته های مرتبط:عکسی از حضور فرزند رهبر انقلاب در دانشگاه تهرانعکسی از رهبر انقلاب با لباس بلوچیعکسی از رهبر انقلاب […]

 عکسی از آیه نصب شده در محل سخنرانی رهبر انقلاب منتشر شد. عکسی از آیه نصب شده در محل سخنرانی رهبر انقلاب در دیدار صبح امروز اعضای کنگره بزرگداشت شهدای استان لرستان منتشر شد.

تصویر آیه نصب‌ شده در محل سخنرانی امروز رهبری

خبرآنلاین

+

به این نوشته از ۶ چند امتیاز می دهید؟