رضایی طلایی شد/ افروز به نشان نقره بسنده کرد
رضایی طلایی شد/ افروز به نشان نقره بسنده کرد

۰۸:۰۲ – ۰۴ آبان ۱۴۰۲ ۰۸:۰۲ – ۰۴ آبان ۱۴۰۲ بازی‌های پاراآسیایی هانگژو؛ رقابت های پرتاب نیزه کلاس ادغامی F۳۳/۳۴ برگزار شد و سعید افروز و عرفان رضایی به رقابت با حریفان پرداختند که در پایان عرفان رضایی با پرتابی به میزان ۲۸.۳۸ متر صاحب مدال طلا شد و رکورد جهان، آسیا و بازی‌های آسیایی […]