بر اساس جدیدترین قیمت دنا در بازار آزاد با ۷۰۰ میلیون تومان هم می‌توان دنا اتوماتیک توربو پلاس خرید. قیمت دنا پلاس صفر اتومات امروز ۸۰۵ میلیون تومان است، اما به جای خرید این مدل صفرکیلومتر می‌توانید به سراغ دنا پلاس اتوماتیک توربو با ۶۰ هزارکارکرد بروید که ۷۰۰ میلیون تومان در آگهی خودروهای کارکرده […]

 بر اساس جدیدترین قیمت دنا در بازار آزاد با ۷۰۰ میلیون تومان هم می‌توان دنا اتوماتیک توربو پلاس خرید. قیمت دنا پلاس صفر اتومات امروز ۸۰۵ میلیون تومان است، اما به جای خرید این مدل صفرکیلومتر می‌توانید به سراغ دنا پلاس اتوماتیک توربو با ۶۰ هزارکارکرد بروید که ۷۰۰ میلیون تومان در آگهی خودروهای کارکرده ارزشگذاری شده است.همچنین قیمت دنا معمولی صفر ۵۸۰ میلیون شده است. قیمت دنا معمولی کارکرده سال ۹۴ با ۱۰۰ هزارکارکرد به ۴۲۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه دنا ۱۴۰۲ را نیز در ادامه بخوانید.

جدول قیمت

 

+

به این نوشته از ۶ چند امتیاز می دهید؟