محسن برهانی، حقوقدان در شبکه اجتماعی «اکس» نوشت: بیش از ۱۳ سال است که لایحه نفی خشونت علیه زنان (با نام جدید: صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان) در مجلس مانده است و حضرات در حال بررسی ابعادش هستند و دائماً پاس‌کاری می‌فرمایند ولی مصوبه ‎حجاب و عفاف در کمتر از دو ماه به شورای […]

محسن برهانی، حقوقدان در شبکه اجتماعی «اکس» نوشت: بیش از ۱۳ سال است که لایحه نفی خشونت علیه زنان (با نام جدید: صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان) در مجلس مانده است و حضرات در حال بررسی ابعادش هستند و دائماً پاس‌کاری می‌فرمایند ولی مصوبه ‎حجاب و عفاف در کمتر از دو ماه به شورای نگهبان رسید.

اولی قرار بود از زنان حمایت کند و دومی قرار است…

انتقاد یک حقوقدان: لایحه نفی خشونت علیه زنان ۱۳ سال در مجلس مانده و لایحه حجاب ۲ ماهه به شورای نگهبان رسید

۴۷۲۳۶

منبع: خبـرآنلاین

به این نوشته از ۶ چند امتیاز می دهید؟