به گزارش خبرنگار زیرنویس از یزد؛ به منظور ضربه به بنیان های مالی مواد مخدر، اموال تحصیل شده بصورت نامشروع از قاچاقچی حرفه ای مواد مخدر، با ارزش مالی بالغ بر هزار میلیارد ریال، ضبط شد. حسب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب یزد و در راستای شناسایی کلیه اموال منقول و غیرمنقول […]

به گزارش خبرنگار زیرنویس از یزد؛ به منظور ضربه به بنیان های مالی مواد مخدر، اموال تحصیل شده بصورت نامشروع از قاچاقچی حرفه ای مواد مخدر، با ارزش مالی بالغ بر هزار میلیارد ریال، ضبط شد.

حسب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب یزد و در راستای شناسایی کلیه اموال منقول و غیرمنقول حاصل از فعالیت در زمینه قاچاق مواد مخدر در خصوص یکی از محکومان سابقه دار، رای دادگاه انقلاب مبنی بر ضبط یک باب منزل مسکونی واقع در صفاییه به متراژ تقریبی هزار و ۱۰۰ مترمربع و به ارزش تقریبی ۷۰۰ میلیارد ریال که ناشی از فعالیت های مجرمانه مرتکب بوده است، به نفع دولت صادر شد.

قبلاً نیز طی احکام جداگانه از سوی آن دادگاه محترم، چهار دستگاه خودرو خارجی متعلق به محکوم و‌ همچنین وجوه مانده در حساب‌های بانکی به مبلغ یکصد میلیارد ریال به نفع دولت ضبط شده است.

ضمناً، شناسایی سایر اموال نامشروع محکوم و‌ صدور حکم ضبط در دستور کار قرار دارد.

یزد/سمیه گلابگیریان


 

منبع خبر: رکنـا

به این نوشته از ۶ چند امتیاز می دهید؟