حسن یزدانی در بیمارستان بستری شد
حسن یزدانی در بیمارستان بستری شد

این آسیب‌دیدگی پیش‌تر گریبان‌گیر این ستاره کشتی شده بود و تصمیم تیم پزشکی بر این شد یزدانی ۱۰ ماه مانده به شروع المیپک کتف خود را جراحی کند منبع: اطلاعات انلاین نوشته های مرتبط:دوری ۵ ماهه حسن یزدانی از میادین/ رضایت پزشکان از عمل جراحیحسن یزدانی امروز زیر تیغ جراحان می‌رودامیدوارم با آمادگی ۱۰۰ درصد […]

حسن یزدانی در بیمارستان بستری شد

این آسیب‌دیدگی پیش‌تر گریبان‌گیر این ستاره کشتی شده بود و تصمیم تیم پزشکی بر این شد یزدانی ۱۰ ماه مانده به شروع المیپک کتف خود را جراحی کند

منبع: اطلاعات انلاین

به این نوشته از ۶ چند امتیاز می دهید؟