مدیرکل روابط عمومی فرودگاه امام خمینی گفت: تمامی پرواز‌های نجف به علت انجام علمیات کارگاهی در باند فرودگاه نجف لغو شده است.   جواد صالحی، مدیرکل روابط عمومی فرودگاه امام خمینی گفت: فرودگاه نجف چند دقیقه پیش اعلام کرد که به دلیل انجام عملیات کارگاهی در باند فرودگاه، تمامی پرواز‌ها به سمت فرودگاه نجف لغو […]

مدیرکل روابط عمومی فرودگاه امام خمینی گفت: تمامی پرواز‌های نجف به علت انجام علمیات کارگاهی در باند فرودگاه نجف لغو شده است.

 

جواد صالحی، مدیرکل روابط عمومی فرودگاه امام خمینی گفت: فرودگاه نجف چند دقیقه پیش اعلام کرد که به دلیل انجام عملیات کارگاهی در باند فرودگاه، تمامی پرواز‌ها به سمت فرودگاه نجف لغو شده و به احتمال زیاد تا سه روز این فرودگاه تعطیل خواهد بود.

 

به گفته مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت شهر فرودگاه امام خمینی، مسئولان فرودگاه نجف پیش از این این امر را اعلام نکرده بودند بنابراین تا اطلاع ثانوی پرواز‌ها به سمت فرودگاه نجف لغو شده است.

او می‌گوید: شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی آمادگی دارد که هر ایرلاینی مجوز برای تغییر مسیر پروازی به فرودگاه بغداد را بخواهد، ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران

+

به این نوشته از ۶ چند امتیاز می دهید؟