«تابناک با تو» – تصاویری از تظاهرات گسترده در شهر سائوپائولو در برزیل در حمایت از غزه و محکومیت کشتار غیرنظامیان در این باریکه را مشاهده کنید. + نوشته های مرتبط:عکس/حمایت یک باشگاه برزیل از فلسطینسربریدن کودک ۶ ساله مسلمان در آمریکا و قتل او با ۲۶…حمایت جهانی از غزه/ بلژیکی‌ها به خیابان آمدند |تظاهرات […]

تظاهرات گسترده حمایت از غزه در برزیل (مشرق)«تابناک با تو» – تصاویری از تظاهرات گسترده در شهر سائوپائولو در برزیل در حمایت از غزه و محکومیت کشتار غیرنظامیان در این باریکه را مشاهده کنید.

تظاهرات گسترده حمایت از غزه در برزیل (مشرق)

تظاهرات گسترده حمایت از غزه در برزیل (مشرق)

تظاهرات گسترده حمایت از غزه در برزیل (مشرق)

تظاهرات گسترده حمایت از غزه در برزیل (مشرق)

تظاهرات گسترده حمایت از غزه در برزیل (مشرق)

تظاهرات گسترده حمایت از غزه در برزیل (مشرق)

تظاهرات گسترده حمایت از غزه در برزیل (مشرق)

تظاهرات گسترده حمایت از غزه در برزیل (مشرق)

تظاهرات گسترده حمایت از غزه در برزیل (مشرق)

+

به این نوشته از ۶ چند امتیاز می دهید؟