قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ از سوی رییس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و در راستای اجرای این قانون، ‌سازمان تأمین اجتماعی با جامعه آماری بیش از ۴۶ میلیون نفری به این حوزه ورود کرده است و اکنون سه هزار زوج نابارور از خدمات این نهاد بیمه‌ای بهره‌مند هستند. […]

 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ از سوی رییس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و در راستای اجرای این قانون، ‌سازمان تأمین اجتماعی با جامعه آماری بیش از ۴۶ میلیون نفری به این حوزه ورود کرده است و اکنون سه هزار زوج نابارور از خدمات این نهاد بیمه‌ای بهره‌مند هستند.

 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ از سوی رییس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و در راستای اجرای این قانون، ‌سازمان تأمین اجتماعی با جامعه آماری بیش از ۴۶ میلیون نفری به این حوزه ورود کرده است و اکنون سه هزار زوج نابارور از خدمات این نهاد بیمه‌ای بهره‌مند هستند.

اکنون از جامعه ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری بیمه‌شدگان اصلی حدود ۲۳ درصد با جمعیت سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار مستمری‌بگیر تحت پوشش حدود ۸۴۰ هزار نفر معادل ۲۱ درصد این گروه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند.

با توجه به جامعه آماری ۲۰ درصدی زوج‌های نابارور در کشور با جمعیت بیش از سه میلیون نفر، ‌ اکنون خدمات سازمان تأمین اجتماعی با تشکیل پرونده برای سه هزار زوج نابارور به صورت ویژه به این گروه‌های هدف ارائه می‌شود و این نوع خدمات‌رسانی در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام می‌شود تا خانواده‌های تحت پوشش برای فرزندآوری و هزینه‌های درمانی آن نگرانی کمتری داشته باشند.

ایرنا

+

به این نوشته از ۶ چند امتیاز می دهید؟