باهوش‌ها با جابه جایی ۲ چوب کبریت تساوی را برقرار کنند؟
باهوش‌ها با جابه جایی ۲ چوب کبریت تساوی را برقرار کنند؟

۱۶:۲۵ – ۱۲ آبان ۱۴۰۲ ۱۶:۲۵ – ۱۲ آبان ۱۴۰۲ معما‌های چوب کبریت یکی از محبوب‌ترین معماهاست که اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. شما هم امتحان کنید:با دقت به تصویر نگاه کنید: پاسخ در انتهای صفحه: . . . . منبع: طلا + نوشته های مرتبط:با حذف یک چوب کبریت معادله را حل […]