امان از مافیای فیلتر شکن
امان از مافیای فیلتر شکن

یک نماینده مجلس گفت: گردش مالی وی پی ان دست کسانی است که فیلتر می کنند. وی پی ان فروش ها در داخل کشور هستند نه خارج کشور.

زیرنویسـ‌خبر: تا زمانی که قوانین برای مردم است و فقط دست و پا گیر آنها می‌شود؛ عده‌ای در رسیدن به منافع خود تشریک مساعی و تبانی می‌کنند و اینطور می‌شود که آنچه به جایی نرسد فریاد است.

«افشاگری رسمی نماینده مجلس در تلویزیون: نویسندگان فیلترینگ همان هایی هستند که فیلترشکن تولید می‌کنند!

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:
گردش مالی وی پی ان دست کسانی است که فیلتر می کنند.

وی پی ان فروش‌ها در داخل کشور هستند نه خارج کشور.»

نقل تازه‌ای نیست بارها گفته و نوشته شد ولی گوشی بدهکار نبود. با این حرف نماینده مجلس یکبار برای همیشه باید این سوال پاسخ درستی بدهیم: مافیای فیلتر شکن داخلی است و یا خارجی؟

میانگین ۶ از ۶ - (۱ امتیاز)