کاربری به نام «مائده» در توئیتی از اتفاقی که در هنگام ورود به سالن نمایش «بک تو بلک» برای او و همراهانش رخ داد نوشت. او توضیح داد که به علت بی‌حجابی از ورود آنها به سالن نمایش جلوگیری شد. در این هنگام دستیار سجاد افشاریان از طرف او، یک شال به عنوان هدیه […]

 

 کاربری به نام «مائده» در توئیتی از اتفاقی که در هنگام ورود به سالن نمایش «بک تو بلک» برای او و همراهانش رخ داد نوشت.

هدیه معنادار آقای کارگردان معروف به هوادارانش

او توضیح داد که به علت بی‌حجابی از ورود آنها به سالن نمایش جلوگیری شد. در این هنگام دستیار سجاد افشاریان از طرف او، یک شال به عنوان هدیه برایمان فرستاد و خواهش کرد تا سَر کنیم.

نمایش بک تو بلک به کارگردانی سجاد افشاریان است که از ۲۶ مرداد تا ۲۷ شهریور در تئاتر شهر اجرا شد. سجاد افشاریان، نیکو بستانی و مهدی زندیه بازیگران این نمایش هستند.

برترین ها

+

به این نوشته از ۶ چند امتیاز می دهید؟