احتمال مخالفت وزارت کار با افزایش سن بازنشستگی
احتمال مخالفت وزارت کار با افزایش سن بازنشستگی

مرتضوی درمورد مصوبه افزایش سن بازنشستگی گفت:« ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی به شدت کاهش پیدا کرده که در صورت ادامه داشتن این روند صندوق‌ها در آینده نزدیک قادر به پاسخگویی به ذی‌نفعان خود نخواهند بود.» نوشته های مرتبط:جنجال افزایش سن بازنشستگی / ۳۵ سال خدمت برای کارکنان…قالیباف درباره افزایش سن بازنشستگی توضیح دادحداکثر سال‌های خدمت […]

مرتضوی درمورد مصوبه افزایش سن بازنشستگی گفت:« ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی به شدت کاهش پیدا کرده که در صورت ادامه داشتن این روند صندوق‌ها در آینده نزدیک قادر به پاسخگویی به ذی‌نفعان خود نخواهند بود.»

احتمال مخالفت وزارت کار با افزایش سن بازنشستگی

به این نوشته از ۶ چند امتیاز می دهید؟