به زودی برای سفر خارجی غیرزیارتی باید ۱۰ یورو نیز به خزانه‌داری کل بدهیم!
به زودی برای سفر خارجی غیرزیارتی باید ۱۰ یورو نیز به خزانه‌داری کل بدهیم!

نمایندگان مجلس به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادندقیمت بلیت پرواز‌های خارجی به غیر از سفر‌های زیارتی را افزایش دهند. ایسنا نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادند از مسافران پروازهای خارجی معادل ۱۰ یورو به ازای هر مسافر به صورت جداگانه دریافت و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل […]

نمایندگان مجلس به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادندقیمت بلیت پرواز‌های خارجی به غیر از سفر‌های زیارتی را افزایش دهند.

ایسنا نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادند از مسافران پروازهای خارجی معادل ۱۰ یورو به ازای هر مسافر به صورت جداگانه دریافت و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل واریز کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز دوشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب جزء ۳ بند ت ماده ۵۷ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مجاز است:

۳- به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه‌های بین المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ده (۱۰) یورو به ازای هر مسافر به نرخ ای‌تی‌اس(ets) که به صورت جداگانه در بلیت درج و از مسافرین أخذ می‌شود. دریافت و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز نمایند. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی می‌باشد.»

منبع: اطلاعات انلاین

به این نوشته از ۶ چند امتیاز می دهید؟