جواد خواجوی با انتشار یک استوری به بعضی واکنش‌ها به انتشار خبر ازدواجش پاسخ داد.     آقای خواجوی به عنوان یک چهره‌ی اینستاگرامی شناخته می‌شد که ویدئوهای دابسمش با لهجه‌ی مشهدی می‌ساخت و پس از مدتی در برخی سریال‌های تلویزیونی و یا صحنه‌‌ی تئاتر نیز بازیگری را تجربه کرد. او روز گذشته با انتشار […]

 جواد خواجوی با انتشار یک استوری به بعضی واکنش‌ها به انتشار خبر ازدواجش پاسخ داد.

 

واکنش بازیگر نوروز رنگی به حواشی ازدواجش

 

آقای خواجوی به عنوان یک چهره‌ی اینستاگرامی شناخته می‌شد که ویدئوهای دابسمش با لهجه‌ی مشهدی می‌ساخت و پس از مدتی در برخی سریال‌های تلویزیونی و یا صحنه‌‌ی تئاتر نیز بازیگری را تجربه کرد. او روز گذشته با انتشار ویدئویی از ازدواجش خبر داد؛ خبری که واکنش‌های هم همراه شد. وی در پاسخ به واکنش‌ها استوری بالا را نیز منتشر کرد.

 

واکنش بازیگر نوروز رنگی به حواشی ازدواجش

 

چند ثانیه

+

به این نوشته از ۶ چند امتیاز می دهید؟