استایل و چهره جدید ساعد سهیلی در کنار همسرش را میبینیم. این تصویر در مراسم آیین سپاس از تهیه کنندگان ایران گرفته شد. سومین «آیین سپاس تهیه کنندگان سینمای ایران» به همت «جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران» روز چهارشنبه ۲۷ دی‌ماه در محل «هتل پارسیان آزادی» تهران برگزار شد. «تابناک با تو» – استایل و […]

استایل و چهره جدید ساعد سهیلی در کنار همسرش را میبینیم. این تصویر در مراسم آیین سپاس از تهیه کنندگان ایران گرفته شد. سومین «آیین سپاس تهیه کنندگان سینمای ایران» به همت «جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران» روز چهارشنبه ۲۷ دی‌ماه در محل «هتل پارسیان آزادی» تهران برگزار شد.

ظاهر متفاوت ساعد سهیلی و همسرش در یک مراسم

«تابناک با تو» – استایل و چهره جدید ساعد سهیلی در کنار همسرش را میبینیم. این تصویر در مراسم آیین سپاس از تهیه کنندگان ایران گرفته شد. سومین «آیین سپاس تهیه کنندگان سینمای ایران» به همت «جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران» روز چهارشنبه ۲۷ دی‌ماه در محل «هتل پارسیان آزادی» تهران برگزار شد.

ظاهر متفاوت ساعد سهیلی و همسرش در یک مراسم

برترین ها

+