- تعرفه تبلیغات سایت زیرنویس

 (قیمت ها به تومان هستند)

مکان تبلیغ محل نمایش بنر ابعاد بنر هزینه یک ماه
A صفحه اصلی و داخلی (ثابت)
۲۵۰×۳۰۰

۲,۴۰۰,۰۰۰

B صفحه اصلی و داخلی (ثابت)
۶۰×۴۶۸

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

C صفحه اصلی و داخلی (سمت چپ) ۲۵۰×۳۰۰

۶۰۰,۰۰۰

D صفحه اصلی و داخلی (سمت چپ) ۲۵۰×۳۰۰

۵۰۰,۰۰۰

E بالای متن خبر
۶۰×۴۶۸

۷۰۰,۰۰۰

F پایین متن خبر ۶۰×۴۶۸

۹۰۰,۰۰۰

G
رپورتاژ
سه لینک فالو

۲۸۰,۰۰۰