مدیرعامل مس رفسنجان: سامره را آخرین بار در بازی با استقلال دیدم! منبع: فارس

مدیرعامل مس رفسنجان: سامره را آخرین بار در بازی با استقلال دیدم!
منبع: فارس