به گزارش زیرنویس به نقل از فارس، بر اساس آمارهای مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال در ۹ ماهه امسال از تعداد نوزادان متولد شده ۵۱.۸ درصد نوزادان پسر و ۴۸.۲ درصد آنها دختر بوده است. به گزارش مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال، بر اساس آمار های سازمان ثبت احوال کشور در […]

به گزارش زیرنویس به نقل از فارس، بر اساس آمارهای مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال در ۹ ماهه امسال از تعداد نوزادان متولد شده ۵۱.۸ درصد نوزادان پسر و ۴۸.۲ درصد آنها دختر بوده است.

به گزارش مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال، بر اساس آمار های سازمان ثبت احوال کشور در ۹ ماهه سال جاری نسبت متولدین پسر و دختر به ترتیب ۵۱.۸ درصد و ۴۸.۲ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش نسبت تولد پسران به دختران در ۹ماهه سال جاری ۱۰۷.۶ بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۶ بیشتر بوده است.

لازم به ذکر است در دنیا در بدو تولد تعداد موالید پسر از تعداد موالید دختر بیشتر است. این نسبت در سال‌های بعد به علت مرگ زیاد جنس ذکور، به تدریج کاهش می یابد تا این که در حدود ۲۵-۲۰ سالگی متعادل می‌شود و به ۱۰۰ می رسد.

در جمعیت‌شناسی رقم ۱۰۳ تا ۱۰۷ را رقم طبیعی قابل قبول نسبت ‌جنسی در بدو تولد می‌دانند. نسبت‌جنسی بدو تولد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۰۷.۶ و در مدت مشابه سال قبل برابر با ۱۰۷ بوده است.

پایان پیام/