کاپیتان پرسپولیس ممنوع الخروج شد!
کاپیتان پرسپولیس ممنوع الخروج شد!

کاپیتان پرسپولیس به دلیل چک برگشتی قادر به خروج از کشور نیست. منبع: اطلاعات انلاین

- کاپیتان پرسپولیس ممنوع الخروج شد!
کاپیتان پرسپولیس به دلیل چک برگشتی قادر به خروج از کشور نیست.

منبع: اطلاعات انلاین