انه تاریخی بروجردی‌ها در کاشان که یکی از مهم‌ترین و مشهورترین خانه‌های تاریخی ایران است، قرار است در ازای ساخت ساختمان اداره کل میراث فرهنگی کاشان به یک هتل‌دار واگذار شود.

 

خانه تاریخی بروجردی‌ها در کاشان که یکی از مهم‌ترین و مشهورترین خانه‌های تاریخی ایران است، قرار است در ازای ساخت ساختمان اداره کل میراث فرهنگی کاشان به یک هتل‌دار واگذار شود.

خانه تاریخی بروجردی‌ها در کاشان که یکی از مهم‌ترین و مشهورترین خانه‌های تاریخی ایران است، قرار است در ازای ساخت ساختمان اداره کل میراث فرهنگی کاشان به یک هتل‌دار واگذار شود.

رئیس میراث فرهنگی کاشان از موافقت وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با این واگذاری خبر داده است.

زمزمه‌های واگذاری خانه تاریخی بروجردی‌ها به سرمایه‌گذاری که مالک هتل مجاور این خانه تاریخی است، از مدت‌ها پیش شنیده می‌شد.

مدیران میراث فرهنگی کاشان با این توجیه که سرمایه‌گذار قصد دارد ساختمان اداره‌کل میراث فرهنگی کاشان را بسازد، واگذاری آن را توجیه می‌کنند.

این در حالی است که خانه تاریخی بروجردی‌ها در فهرست میراث ملی ایران ثبت است و هرگونه واگذاری اثر ملی با قانون مغایرت دارد.

اقتصادآنلاین

+