این میدان، به طور مشترک مشترک برای کویت و عربستان است و آنها به تنهایی و به واسطه مالکیت مشترک و انحصاری خود بر این حقوق در آن منطقه، حق کامل بهره برداری از منابع طبیعی موجود در آن را دارند.

وزیر نفت کویت گفت: «ادعاهای ایران» در مورد میدان گازی الدره/ آرش، این واقعیت را که کویت و عربستان مشترکاً مالک این میدان هستند را تغییر نمی‌دهد. 

البراک در این باره توضیح داد: وزارت نفت کویت تمام اطلاعات لازم برای هرگونه مذاکره یا اقدامی را در اختیار وزارت امور خارجه این کشور قرار می دهد.

براساس گزارش میدل ایست نیوز، البراک در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان مجلس ملی کویت در خصوص این پرونده که روز پنجشنبه توسط روزنامه های کویت منتشر شد، گفت: میدان گازی الدره/ آرش در سال ١٩۶٧ کشف شد و به طور کامل در منطقه دریایی تقسیم شده بین کویت و عربستان سعودی واقع شده است.

این میدان، به طور مشترک برای کویت و عربستان است و آنها به تنهایی و به واسطه مالکیت مشترک و انحصاری خود بر این حقوق در آن منطقه، حق کامل بهره برداری از منابع طبیعی موجود در آن را دارند.

البراک خاطرنشان کرد: کویت در ٢١ مارس ٢٠٢٢ قراردادی با عربستان برای توسعه میدان مذکور به ظرفیت یک میلیارد فوت مکعب و ٨۴ هزار بشکه میعانات گازی در روز امضا کرد.

وزیر نفت کویت اعلام کرد: در حال حاضر در نشست های فنی که به طور منظم بین طرف های کویتی و سعودی برای این منظور برگزار می شود، هماهنگی صورت می گیرد.

روز گذشته نیز وزارت خارجه عربستان با انتشار بیانیه ای بار دیگر هرگونه حق ایران در میدان گازی الدره (آرش) را انکار کرد و از ایران خواست که برای ترسیم مرزهای آبی وارد مذاکره شود.

اشتباهات اقتصادی دولت از نگاه یک اقتصاددان
بیشتر بخوانید

منبع :مستقل آنلاین

به این نوشته از ۶ چند امتیاز می دهید؟