انتخابات 1402 و میدان جهاد
انتخابات 1402 و میدان جهاد

می‌طلبد مردم فهیم و همیشه در صحنه؛ بی‌توجه به هیاهوی رسانه‌ای و قیل و قال‌های کاسبان انتخابات؛ با رویکردی جهادی و نگاهی مطالبه‌گرانه نقش پر رنگ‌تری در انتخابات 1402 از خود برجای بگذارند.

زیرنویسخبر: بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی، کنش‌گری و فعالیت رسانه‌ای را تا جایی ادامه می‌دهند که به انتخاب و گزینشی نینجامیده باشد؛ آنگاه که وقت انتخاب برسد اولویت آن‌ها حزب، دسته، منفعت شخصی و… می‌شود.

«‌رهبر معظم انقلاب در تعریف جهاد می‌فرمایند: در معنای جهاد مکرّر گفته‌ایم که جهاد عبارت است از آن تلاشی که ناظر به حمله‌ی دشمن و تحرّک دشمن باشد؛ در مقابل دشمن باشد. هر تلاشی جهاد نیست؛ تلاشی که متوجّه به حمله‌ی دشمن است، این جهاد است.»

به گزارش زیرنویس، بنابراین می‌طلبد مردم فهیم و همیشه در صحنه؛ بی‌توجه به هیاهوی رسانه‌ای و قیل و قال‌های کاسبان انتخابات؛ با رویکردی جهادی و نگاهی مطالبه‌گرانه نقش پر رنگ‌تری در انتخابات 1402 از خود برجای بگذارند.

  • نویسنده : گروه سیاسی زیرنویس