سوسک‌های زمینی یک خانواده بزرگ از قاب‌بالان است که تمام جهان را شامل می‌شود و بیش از ۴۰،۰۰۰ گونه دارد.   سوسک زمینی بنفش نام گونه‌ای از خانواده بسیار متنوع سوسک‌های زمینی است که شب گرد هستند و با نام سوسک باران نیز شناخته می‌شوند. گفتنی است؛ سوسک‌های زمینی یک خانواده بزرگ از قاب‌بالان است […]

 سوسک‌های زمینی یک خانواده بزرگ از قاب‌بالان است که تمام جهان را شامل می‌شود و بیش از ۴۰،۰۰۰ گونه دارد.

 

سوسک زمینی بنفش نام گونه‌ای از خانواده بسیار متنوع سوسک‌های زمینی است که شب گرد هستند و با نام سوسک باران نیز شناخته می‌شوند. گفتنی است؛ سوسک‌های زمینی یک خانواده بزرگ از قاب‌بالان است که تمام جهان را شامل می‌شود و بیش از ۴۰،۰۰۰ گونه دارد. حدود ۲،۰۰۰ گونه ار این سوسک‌ها در آمریکای شمالی و ۲،۷۰۰ گونه در اروپا یافت شده‌است.

سوسک زمینی بنفش دیده‌اید؟!

فرارو

+