به تازگی سمینار داوران و کمک داوران لیگ برتر در نمک آبرود چالوس برگزار شد که در این سمینار دو سه روزه آخرین قوانین داوری به داوران آموزش داده شد و قضاوت‌های بحث بر انگیز هم مورد بررسی قرار گرفت. در حاشیه این سمینار از داوران و کمک داوران لیگ برتری تست آمادگی جسمانی گرفته […]

- فصل زمستانی؛ علت قبولی همه داوران در تست‌های آمادگی جسمانی!

به تازگی سمینار داوران و کمک داوران لیگ برتر در نمک آبرود چالوس برگزار شد که در این سمینار دو سه روزه آخرین قوانین داوری به داوران آموزش داده شد و قضاوت‌های بحث بر انگیز هم مورد بررسی قرار گرفت. در حاشیه این سمینار از داوران و کمک داوران لیگ برتری تست آمادگی جسمانی گرفته شد که همه داوران و کمک داوران لیگ برتری در تست‌های بعمل آمده قبول شدند و منعی برای ادامه قضاوت در بازی‌های لیگ برتر نخواهند داشت. جالب اینکه داور وسط لیگ برتری که اضافه وزن شدیدی داشت و حتی از سوی گزارشگران تلویزیونی به داور چاق معروف شده بود، هم در این تست قبول شد.

گفتنی است وزن داور در قبولی یا عدم قبولی او از سوی کمیته داوران نقشی ندارد و مهم این است که تست‌های آمادگی جسمانی را با موفقیت پشت سر بگذارد.

علی خسروی یکی از اعضای کمیته داوران این خبر را تایید کرد و در این خصوص گفت: با توجه به شرایط مناسب بدنی داوران و همچنین شرایط مطلوب آب و هوایی در چالوس همه داوران تست‌های آمادگی جسمانی را به خوبی گذراندند و هیچ داوری در تست‌های آمادگی جسمانی مردود نشد.

منبع: خبـر ورزشی