«تابناک با تو» – یک دانشجو در کلاس درسی در ایالت فلوریدا اقدام به دوش گرفتن کرده است، استاد به او اجازه می‌دهد تا زمانی که سکوت را رعایت می‌کند به کارش ادامه دهد! +

«تابناک با تو» – یک دانشجو در کلاس درسی در ایالت فلوریدا اقدام به دوش گرفتن کرده است، استاد به او اجازه می‌دهد تا زمانی که سکوت را رعایت می‌کند به کارش ادامه دهد!

+