واگذاری پرسپولیس به سازمان تأمین اجتماعی؟
واگذاری پرسپولیس به سازمان تأمین اجتماعی؟

کارهای واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در حال انجام و نهایی شدن است.

- واگذاری پرسپولیس به سازمان تأمین اجتماعی؟

کارهای واگذاری پرسپولیس به سازمان تأمین اجتماعی به مرحله نهایی و پایانی رسیده و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد به زودی شاهد واگذاری سرخ‌ها خواهیم بود.

گزینه واگذاری استقلال نیز شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بوده اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. در واقع پرسپولیس در این زمینه کمی جلوتر از رقیب خود است. با این وجود کارهای واگذاری استقلال در حال انجام است و در صورت برطرف شدن برخی موارد این اتفاق نیز نهایی خواهد شد.

قرار است واگذاری استقلال و پرسپولیس به صورت همزمان اعلام شود.

 

منبع: خبـر ورزشی