به گزارش زیرنویس از تسنیم، با اعلام معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار زنجان همه ادارات دولتی و بانک‌های استان به جز دستگاه‌های خدمات رسان، امدادی، بیمارستان‌ها و شعب منتخب بانک ها فردا بر اثر برودت هوا تعطیل است. ۲۳۳۲۳۳ منبع: خبـرآنلاین

- ادارات و بانک‌های این استان فردا تعطیل شد

به گزارش زیرنویس از تسنیم، با اعلام معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار زنجان همه ادارات دولتی و بانک‌های استان به جز دستگاه‌های خدمات رسان، امدادی، بیمارستان‌ها و شعب منتخب بانک ها فردا بر اثر برودت هوا تعطیل است.

۲۳۳۲۳۳

منبع: خبـرآنلاین