آرش هاشمی (خبرنگار اجتماعی) در صفحه توییتری خود به مورد عجیبی اشاره کرد. او نوشت:«اداره کل ارشاد خراسان رضوی در اقدامی بی‌سابقه، مجتمع تجاری «ویلاژتوریست» را موظف به تغییر نام کرده!  علت این دستور، «فارسی نبودن» نام این مجتمع اعلام شده. مجتمع «ویلاژتوریست» از سال ۹۱ تا امروز با همین نام مشغول فعالیت بوده است!» […]

 آرش هاشمی (خبرنگار اجتماعی) در صفحه توییتری خود به مورد عجیبی اشاره کرد.

او نوشت:«اداره کل ارشاد خراسان رضوی در اقدامی بی‌سابقه، مجتمع تجاری «ویلاژتوریست» را موظف به تغییر نام کرده! 

علت این دستور، «فارسی نبودن» نام این مجتمع اعلام شده. مجتمع «ویلاژتوریست» از سال ۹۱ تا امروز با همین نام مشغول فعالیت بوده است!»

اتفاق عجیب برای یک مجتمع مشهور تجاری

برترین ها

+