نواف الاسیوی خبرنگار معروف عربستانی با انتشار توئیتی نوشت: آیا امشب می‌توانیم این حسرت را ببینیم؟ +

نواف الاسیوی خبرنگار معروف عربستانی با انتشار توئیتی نوشت: آیا امشب می‌توانیم این حسرت را ببینیم؟

+