به گزارش پایگاه خبری تحلیلی زیرنویس، قیمت آیفون ۱۳ و ۱۳Pro Max به ترتیب به ۳۸ میلیون و ۹۰ هزار تومان و ۶۷ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسید. تجارت نیوز در گزارشی نوشت: همچنین قیمت آیفون ۱۴ و ۱۴Pro Max در سطح ۶۳ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان و ۷۱ میلیون و ۷۰۰ هزار […]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی زیرنویس، قیمت آیفون ۱۳ و ۱۳Pro Max به ترتیب به ۳۸ میلیون و ۹۰ هزار تومان و ۶۷ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسید.

تجارت نیوز در گزارشی نوشت: همچنین قیمت آیفون ۱۴ و ۱۴Pro Max در سطح ۶۳ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان و ۷۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ثابت ماند.

آیفون-1

۲۲۳۲۲۵

منبع: خبـرآنلاین