به گزارش زیرنویس از اصفهان؛ حسین اکبریان در خصوص پروژه های آبرسانی شهری گفت: آبرسانی به شاپورآباد – محسن آباد برخوار، اصلاح شبکه آبرسانی شهرک روشن دشت، خطوط انتقال جهت اتصال مخزن قدیم به جدید شهرضا و چاه امیر کبیر این شهر که شامل 5.5 کیلومتر لوله گذاری در جنوب شهرضا می شود و همچنین […]

به گزارش زیرنویس از اصفهان؛ حسین اکبریان در خصوص پروژه های آبرسانی شهری گفت: آبرسانی به شاپورآباد – محسن آباد برخوار، اصلاح شبکه آبرسانی شهرک روشن دشت، خطوط انتقال جهت اتصال مخزن قدیم به جدید شهرضا و چاه امیر کبیر این شهر که شامل 5.5 کیلومتر لوله گذاری در جنوب شهرضا می شود و همچنین مخزن 1000 متر مکعبی جدید دامنه فریدن چهار پروژه ای هستند که در بخش شهری با هزینه اجرایی 660 میلیارد ریال افتتاح می شوند.

وی جمعیت تحت پوشش پروژه های آبرسانی شهری را 100 هزار و 200 نفر عنوان کرد و گفت: برای بهره برداری از این پروژه ها 14.4 کیلومتر خط انتقال، یک چاه با ظرفیت 10 لیتر در ثانیه، دو باب مخزن با ظرفیت 3 هزار متر مکعب و دو باب ایستگاه پمپاژ با ظرفیت 80 لیتر در ثانیه اجرایی شده است.

آبرسانی متن1مدیر عامل و رییس هیات مدیره آبفای استان اصفهان به تشریح  پروژه های آبرسانی بخش روستایی پرداخت و گفت: 13 پروژه در بخش روستایی با هزینه اجرایی 480 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد که 32 روستا با جمعیت 22 هزار و 832 نفر را تحت پوشش قرار می دهد.

اکبریان پروژه های آبرسانی روستایی را اینگونه برشمرد: آبرسانی به روستاهای سعید آباد، قشلاق، درب امام زاده و فرج آباد گلپایگان، روستای کوچری (رباط زیلیا) گلپایگان، مجتمع لای سیاه نایین روستاهای کبرآباد – رحیم آباد و روستای چهلخانه فریدن در این ایام افتتاح می شوند.

آبرسانی متن 2وی در خصوص مخازن بخش روستایی نیز گفت: مخزن  مجتمع آبرسانی کیفته گیویسین و قنات سمیرم با ظرفیت 500 متر مکعب، مخزن نور آباد پادنا سمیرم و مخزن امام زاده علی اکبر شهرضا هر کدام با ظرفیت 300 متر مکعب و مخزن روستای کلهرود شاهین شهر با ظرفیت 250 متر مکعب با هدف آبرسانی پایدار و محرومیت زدایی از روستاها افتتاح می شوند.

 مدیر عامل آبفای استان اصفهان دیگر پروژه های بخش روستایی را خط انتقال آب به روستای محمدیه شهرضا، اصلاح شبکه های آب روستاهای دزج، همگین و قمیشلو دهاقان؛ روستاهای تینجان و یکلنگی شهرستان کوهپایه؛ روستاهای علی آباد، پرمه ظاهر آباد، پرمه تقی آباد پرمه قهرمان آباد، پرزگان سفلی، اصفهانک مشاعی، اصفهانک سفلی، ورباد علیا، ده کلبعلی و مجتمع خرسانک شهرستان چادگان و روستای اسلام آباد فریدونشهر برشمرد.

اصفهان/ بهمن راعی

منبع خبر: رکنـا