فرار مالیاتی این میلیارد‌ها را پیگیری کنید
فرار مالیاتی این میلیارد‌ها را پیگیری کنید

یک خواننده به اطلاعات گفت: چندی پیش عدم دریافت مالیات از قراردادهای میلیاردی بعضی از بازیکنان فوتبال برای یک فصل حضور در تیم‌های کشور سروصداهای زیادی برپا کرد، اما هنوز اطلاعات دقیقی از دریافت یا عدم دریافت مالیات از آنان ثبت نشده است. البته برخی از بازیکنان در مصاحبه‌‌های خود اعلام می‌کنند که فقط اندکی از […]

- فرار مالیاتی این میلیارد‌ها را پیگیری کنید

یک خواننده به اطلاعات گفت: چندی پیش عدم دریافت مالیات از قراردادهای میلیاردی بعضی از بازیکنان فوتبال برای یک فصل حضور در تیم‌های کشور سروصداهای زیادی برپا کرد، اما هنوز اطلاعات دقیقی از دریافت یا عدم دریافت مالیات از آنان ثبت نشده است. 
البته برخی از بازیکنان در مصاحبه‌‌های خود اعلام می‌کنند که فقط اندکی از مبلغ قراردادهای خود را دریافت کرده‌اند؛ حال آنکه همان درصد اندک قراردادهایشان هم رقم بسیار بالایی است که معادل سال‌ها حقوق یک کارگر یا کارمند ساده است! 

منبع: اطلاعات انلاین