صبح امروز نیروی انتظامی نمایشگاهی از کشفیات و پرونده های مهم خود برگزار کرد که در این میان یکی از سوژه ها بسیار جالب توجه بود. به گزارش زیرنویس به نقل از رکنا ؛  خانمی که ملاحظه می کنید از رویداد تلخی سخن می گوید که برای خودش اتفاق افتاده است. اما حالا همان باج […]

صبح امروز نیروی انتظامی نمایشگاهی از کشفیات و پرونده های مهم خود برگزار کرد که در این میان یکی از سوژه ها بسیار جالب توجه بود.

به گزارش زیرنویس به نقل از رکنا ؛  خانمی که ملاحظه می کنید از رویداد تلخی سخن می گوید که برای خودش اتفاق افتاده است. اما حالا همان باج گیر های سر گردنه پشت سر او با دستبند و پابند ایستاده اند و این زن تظلم خواهی می کند.

 ماوقع را خودش با زبان شیرینش بهتر تعریف می کند اما آنچه در این صحنه بسیار جلب توجه می کند، دستگیری خفت گیرهاست. آن هم خفت گیرهایی که در نقطه ای نسبتا دورتر از مرکز شهر و در خلوتی معابر کم رونق روستا می خواهند زندگی را به کام مردم تلخ کنند.

 نیروی انتظامی به واسطه دوربین های مداربسته کار خودش را کرده و آنها را در بند تحویل داده است اما به نظر شما دستگاه قضایی چه برخوردی با این جماعت اوباش و خفت گیر خواهد کرد؟