تصویری از یک دیوار نوشته که می‌تواند چند دقیقه‌ای هر کسی را به فکر فرو ببرد. «دلار» شاید از حساس‌ترین کلمه‌های تاریخ ایران باشد که به تنهایی می‌تواند قیمت هرچیزی را در ایران تعیین کند؛ حتی قیمت یک جفت جوراب بی‌طرف را! این تصویر هم که در فضای مجازی حسابی وایرال شده دیوار نوشته‌ای است […]

تصویری از یک دیوار نوشته که می‌تواند چند دقیقه‌ای هر کسی را به فکر فرو ببرد.

«دلار» شاید از حساس‌ترین کلمه‌های تاریخ ایران باشد که به تنهایی می‌تواند قیمت هرچیزی را در ایران تعیین کند؛ حتی قیمت یک جفت جوراب بی‌طرف را!

این تصویر هم که در فضای مجازی حسابی وایرال شده دیوار نوشته‌ای است عجیب و پر از غم و با اینکه یک جمله کوتاه است اما می‌توان ساعت‌ها از آن گفت.

«دلار آرزوی رفیقانم را کشت»

دیوار نوشته‌ای که طی روزهای اخیر وایرال شد

برترین ها

+