به گزارش خبرنگار اجتماعی زیرنویس، دولت برای افزایش قیمت اینترنت به سرعت اقدام کرد جایی که از جیب مردم هزینه می‌شود ولی برای افزایش کیفیت تا کنون خبری نشده و تغییری احساس نشده است. علاوه بر اینکه در سال گذشته زیرساخت‌های کشور چندین مرتبه مورد حمله سایبری قرار گرفت. «محمد کرباسی دبیر ستاد توسعه […]

 

به گزارش خبرنگار اجتماعی زیرنویس، دولت برای افزایش قیمت اینترنت به سرعت اقدام کرد جایی که از جیب مردم هزینه می‌شود ولی برای افزایش کیفیت تا کنون خبری نشده و تغییری احساس نشده است. علاوه بر اینکه در سال گذشته زیرساخت‌های کشور چندین مرتبه مورد حمله سایبری قرار گرفت.

«محمد کرباسی دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات معاونت علمی رئیس جمهور» در نشست خبری در پاسخ به خبرنگار زیرنویس گفت: با توجه به در نظر گرفتن جایگاه نهادی باید بگویم که ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات نیاز‌های ۴تا ۵ سال آینده را هدف‌گذاری می‌کند اکوسیستم را احیا و جهت‌گذاری می‌کند.

کرباسی با تاکید برنقش هماهنگ کننده‌گی و بهم‌رسانی این ستاد گفت: یکی از وظایف مهم این ستاد برنامه‌ریزی بر محور تکنولوژی‌های مورد نیاز و ضرورت کشور  در سالهای آینده است که  هدف گذاری می کند.

وی در واکنش به کاهش کیفیت و سرعت اینترنت به خبرنگار زیرنویس گفت: هدف ما حرکت به سمت توسعه فناوری و ارتباطات نسل ۵ و ۶ است. توسعه نسل ۵ نیازمند توجیه‌پذیری اقتصادی برای وزارت ارتباطات و اپراتورهاست. اپراتور‌ها برای دادن این خدمات باید از نظر اقتصادی توجیه‌پذیری داشته باشند. رقم تعرفه‌گذاری در کشور غیر واقعی بوده و همین موضوع باعث افزایش قیمت اینترنت در ماه گذشته بود وزارت ارتباطات مجوز افزایش قیمت اینترنت را منوط به حفظ کیفیت داد.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات معاونت علمی رئیس جمهور، در ادامه با اشاره به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات گفت: راه‌اندازی شبکه اطلاعات ملی می‌تواند در بهیود سرعت وکیفیت اینترنت نقش آفرینی کند. شبکه ملی اطلاعات ایجاد یک ساختار داخلی است به این معنی که کاربر داخلی برای دریافت داده‌های داخلی از درگاه‌های خارجی استفاده نکند. این شبکه می‌تواند سرعت اینترنت را بهتر کند هم از خروج ارز پیشگیری کند.

کرباسی یکی از موضوعات مهم و مورد نیاز کشور را تربیت نیروی متخصص در حوزه های مختلف علمی و فناوری دانست و افزود:یکی از موضوعات خیلی مهم و نیاز روز کشورتربیت نیرو‌های متخصص در حوزه امنیت سایبری است. در همین راستا در وزارت ارتباطات در برنامه توسعه هفتم« ۱۰۰ هزار» نیروی امنیت سایبری آموزش خواهند دید تا کمبود نیروی متخصص در این حوزه پوشش داده شود.

منبع خبر: رکنـا